CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos producte i/o serveis oferts en la present pàgina web per FOTO PENEDÈS, S.C.P. (d'ara endavant FOTO PENEDÈS) amb NIF nº J63709083 i domicili a C/Santa Maria 5, C.P. 08720 de Vilafranca del Penedès (Barcelona).

El CLIENT en el moment que compra algun dels nostres producte i/o serveis, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d'accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través dels enllaços d’”Avís Legal” i de “Política de Privacitat”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per a obligar-se contractualment.

El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web, i es pot descarregar en format PDF en el moment de la contractació.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti’ns al telèfon (+34) 93.890.29.81 i/o en el mail fotopenedes@fotopenedes.cat

1. PREUS I IMPOSTOS En contraprestació pel producte i/o producte i/o servei adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a FOTO PENEDÈS les quantitats especificades en el moment de la compra en la relació de preus establerts en la web www.fotopenedes.cat per als producte i/o producte i/o serveis triats.

Els producte i/o serveis que s’ofereixen en aquesta web estan subjectes a l’Impost del Valor Afegit (IVA) que ESTÀ INCLÒS en els preus que es detallen per a cada producte i/o servei.

Les despeses de transport i lliurament del producte NO estan incloses en el preu, sinó que apareixeran afegides al final de la compra en el cas que s’escolleixi la modalitat d’entrega a domicili. En el cas de que s’escolleixi la modalitat de recollida a botiga no s’aplicarà cap despesa de transport o lliurament.

Una vegada finalitzada la selecció del producte i/o servei de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l'IVA (Impost sobre el Valor Afegit). En el cas de l’adquisició de productes, s’afegiran les despeses de gestió, embalatge i enviament,que es reflectiran en l'ordre de comanda en el moment d'efectuar la compra i en la factura,excepte en el cas de què s’hagi escollit la recollida del producte a la botiga.

No s’inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com inclòs.

2. PROCEDIMENT DE COMPRA A través d’aquesta pàgina web solament podran ser realitzades comandes per persones físiques majors de 14 anys i societats.

A la pàgina web es detallen tots els nostres productes i/o serveis de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la reserva es va indicant a la pàgina web i només han de seguir-se els següents passos:

a. Triar el producte o servei que desitgi adquirir.

b. En seleccionar un producte podrà ser afegit a la Cistella de la Compra i podrà triar entre continuar comprant o tramitar la comanda.

c. Per a tramitar la comanda, si és la primera vegada que accedeix al nostre portal, cal emplenar un formulari de registre amb les seves dades personals i crear un compte personal com a usuari. Completat aquest pas rebrà, en el correu electrònic que hagi indicat, la confirmació que el registre s'ha realitzat correctament. En cas que sigui un usuari ja registrat, per a continuar amb el procés de compra serà suficient que introdueixi el nom d'usuari i contrasenya que va generar en la primera compra. El codi d'usuari i la contrasenya són personals i corresponen a la persona que va efectuar el procés de registre, qui és responsable exclusiu la seva custòdia. A través del seu compte podrà gestionar la informació que disposem i modificar o actualitzar les seves dades.

d. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i es calcula el preu total.

e. Haurà de seleccionar una opció de lliurament, podent optar, segons el cas, entre l'enviament a domicili o la recollida a botiga.

f. Així mateix, serà necessari indicar l'adreça de facturació i, si ha seleccionat l'opció d'enviament a domicili, la de lliurament dels productes adquirits. Serà possible indicar una adreça única per a la facturació i el lliurament.

g. Una vegada tramitat el procés, serà necessari marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda.

h. En la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè pugui efectuar-se el pagament en funció del sistema triat en cada cas.

i. Una vegada introduïdes les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda prement el botó “Confirmar compra”.

j. Una vegada premut el botó "Confirmar compra" s'enviarà un correu electrònic amb la confirmació de la comanda i la informació sobre el lliurament.

El CLIENT es dona per informat que les fotografies i descripcions del producte i/o servei a la pàgina web són una imatge aproximada dels productes i/o serveis oferts pel que és possible que puguin diferir de l’original. Les descripcions i il·lustracions dels producte i/o serveis oferts a través de la present pàgina web es realitzen merament a títol informatiu. 

   3.DISPONIBILITAT I ENTREGA La compra dels productes i/o serveis oferts per FOTO PENEDÈS són accessibles des de qualsevol part del món però es troben disponibles per a la seva distribució exclusivament a Espanya (territori peninsular).

Les comandes es processaran una vegada que s'hagi rebut correctament el pagament o una vegada a la botiga, si es tria aquesta modalitat d’entrega.

En condicions normals, tots els productes que apareixen en la nostra Web es troben disponibles per al seu lliurament immediat en els terminis indicats. Els productes oferts per FOTO PENEDÈS estaran sempre subjectes a disponibilitat que s'indicarà específicament en la nostra Web per a cada un, en cas de no trobar-se disponible algun article ofert, s'informarà degudament de la falta de disponibilitat al client per a la compra.

En els casos en els quals, una vegada realitzada la comanda, el producte contractat pel CLIENT es trobi esgotat, se l'informarà d'això degudament i se li oferirà un producte alternatiu de característiques similars d'igual preu i qualitat al comprat. Si així i tot, el CLIENT no estigués interessat a acceptar l'alternativa proposada, FOTO PENEDÈS procedirà a l’emissió d’un val pel mateix import que el producte bescanviat que tindrà una vigència de 6 mesos.

Així mateix, en alguns casos, els productes oferts per FOTO PENEDÈS s'elaboren especialment. Això succeeix, fonamentalment, en les comandes de determinats articles (productes elaborats de manera personalitzada) que impliquen la seva elaboració especialment per a la comanda en concret, d'acord amb les especificacions del CLIENT. En condicions normals, es troben disponibles per al seu lliurament en els terminis indicats però degut a la personalització del producte, aquests terminis podrien ser superiors, cosa que s’indicarà expressament al CLIENT. 

Modalitats d’entrega:

Existeixen dues modalitats d’entrega dels productes adquirits: la recollida a la botiga o l'enviament a domicili. En el moment de compra, el client podrà triar la modalitat desitjada.

MODALITAT DE RECOLLIDA EN BOTIGA

Si el CLIENT selecciona la modalitat de recollida en botiga, se li notificarà la disponibilitat de la comanda al correu electrònic o telèfon que hagi indicat en el moment de realitzar la compra.A partir d'aquest moment, el CLIENT podrà recollir la seva comanda a la botiga.

Per a la recollida en botiga serà necessari presentar el correu de confirmació de pagament de la comanda.

MODALITAT D’ENTREGA A DOMICILI

Com a norma general, el termini màxim de lliurament del producte a domicili a partir del moment en que hàgim confirmat el seu pagament serà entre 24 i 72 hores (entre 1 i 3 dies). El lliurament es realitzarà en el domicili del client els dies laborables (de dilluns a divendres).

Aquests terminis de lliurament són aproximatius i en cap cas vinculants per a FOTO PENEDÈS, ja que dependran de les característiques del producte.

És recomanable que el CLIENT comuniqui les seves preferències horàries per al lliurament en emplenar les dades de la comanda.

El lliurament de la comanda s'efectuarà pel transportista conjuntament amb un albarà de lliurament en l'adreça indicada en l'ordre de comanda que el client haurà de signar com a document de recepció. Així mateix, el CLIENT estarà degudament informat en el cas que ocorri una incidència o el lliurament es retardi per qualsevol motiu i podrà consultar-ho a través del nostre correu electrònic.

Si no fos possible el lliurament en l'adreça indicada per absència del destinatari, el transportista es posarà directament en contacte amb el CLIENT, i se li indicarà detalladament els passos a seguir. En el cas que la impossibilitat del lliurament sigui ocasionada per haver-se consignat una adreça errònia, el cost de la reexpedició de la comanda serà a càrrec del CLIENT. Així mateix, si el lliurament no fos possible, es podrà avisar al CLIENT perquè reculli la compra adquirida directament a la botiga.

FOTO PENEDÈS no es responsabilitza dels retards en els lliuraments de les productes comprades per causes atribuïbles al transportista.

Amb l’objectiu que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda. Així mateix, el CLIENT pot consultar l'estat de la seva comanda enviant un correu electrònic a l'adreça fotopenedes@fotopenedes.cat o bé directament a través de l'enllaç de seguiment facilitat per l'empresa de transport, en el seu cas.

En el cas de la contractació de serveis (Sessions de fotografies d’estudi), l’entrega es portarà a terme en la data concertada (dia i hora).

4. PAGAMENT I PERÍODES DE PAGAMENT

S'accepten les següents formes de pagament:

- Targeta de Crèdit i Dèbit: La transacció es realitza connectant directament amb l'entitat bancària a través de la seva passarel·la de pagament (CaixaBank).

- Pagament en efectiu o amb targeta de Crèdit i Dèbit: El pagament es fa a la botiga en el moment de recollir el producte adquirit.

Una vegada realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació d'aquest.

FOTO PENEDÈS no té coneixement de les dades referents a la seva targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

EL pagament és previ a la prestació del producte i/o servei, per la qual cosa FOTO PENEDÈS no proporcionarà el producte i/o servei sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament d'aquest. FOTO PENEDÈS es reserva el dret a cancel·lar temporal o definitivament els producte i/o serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament d'aquests.

Així mateix, en el cas d’escollir la modalitat de recollida del producte a botiga, FOTO PENEDÈS, en funció del producte seleccionat, es reserva el dret a demanar de manera prèvia una paga i señal en concepte de garantia de pagament.

5. FACTURES

En realitzar el pagament corresponent, rebrà un correu de confirmació. La Factura de la seva compra li serà lliurada juntament amb el producte en el moment de l’entrega a domicili o en el moment de recollida del producte a la botiga o de portar a terme la sessió d’estudi. Si el CLIENT ho desitja, pot sol·licitar per correu electrònic a l'adreça fotopenedes@fotopenedes.catla Factura de la seva compra en format PDF.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant FOTO PENEDÈSexonerat de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

6. GARANTIA

Compra de producte: Tots els nostres productes queden sotmesos a controls de qualitat i estan garantits pel fabricant contra defectes de producció per un termini de dos anys des de la data de compra. La garantia cobreix qualsevol vici de fabricació, de disseny o de material, encara que serà necessari que es posi de manifest la falta de conformitat en un termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella. La garantia cobreix únicament els productes defectuosos. No cobreix cops, ús inadequat, o altres que no siguin atribuïbles a un defecte del proveïdor o a una tara en el producte. Durant el període de garantia el CLIENT podrà retornar el producte i procedirem a la seva reparació o substitució. Les despeses de transport que es generin per les devolucions sota garantia NO seran per compte del CLIENT.

El document de garantia és la factura de compra.

La gestió de la garantia, en el cas en què procedeixi, s’haurà de portar a terme directament amb el fabricant.

Compra de servei:

En el cas de compra d’un servei,a FOTO PENEDÈS ens esforcem per facilitar serveis de la màxima qualitat, encara que, donada la naturalesa d'aquests, no podem oferir una garantia de satisfacció. En cas que, per qualsevol motiu, no rebi el servei correctament, ens ho haurà de comunicar al més aviat possible indicant-nos la incidència que intentarem, si es verifica l'error, esmenar-la al més aviat possible.

7. DEVOLUCIONS Les presents condicions de devolució dels nostres productes no s'apliquen en el cas d'exercici del dret de desistiment.

Compra de productes:

Sense perjudici del que s'estableix en la clàusula 8 sobre el dret de desistiment, només s'admetran devolucions o canvis dels productes en cas de defecte de fàbrica, danys en el transport o errors de lliurament. En qualsevol cas, no hauran d'haver transcorregut més de 15 dies des que va tenir coneixement d'ella i s'hauran d'incloure l'embalatge i accessoris. Es comprovarà prèviament a l'acceptació de què es tracta d'un defecte o anomalia de fabricació o d'embalatge i no un ús, manipulació o magatzematge inadequats o negligents. S'acompanyaran sempre del corresponent albarà de lliurament o de la factura.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació o embalatge com en el cas d'error en la comanda s'oferirà a CLIENT, si és possible, la seva substitució per una altra alternativa sense cost addicional i sense dret, per part del CLIENT, a cap mena de compensació. Les despeses que generi l'enviament de la comanda reparada o correcta seran a càrrec de FOTO PENEDÈS.

 En tot cas, la devolució quedarà sempre subjecta a previ examen per part de FOTO PENEDÈS de l'estat del producte objecte de devolució i a la verificació que s'han complert els requisits exigibles en les presents condicions de venda.

Una vegada rebuda la devolució i en cas que procedeixi, emetrem un val pel mateix import que el del producte bescanviat per poder adquirir-ne un altre. El val tindrà una vigència de 6 mesos.

FOTO PENEDÈS es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini fixat o de productes que no es trobin en les mateixes condicions en les quals van ser rebuts.

Les devolucions es gestionaran a través de l'enviament d'un correu electrònic a fotopenedes@fotopenedes.cat realitzant una descripció dels motius i de les causes al·legades per a la devolució. Així mateix, serà necessari assenyalar el nom i cognoms i el número de referència de la comanda. Una vegada rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

Compra de serveis:

En el cas de compra de serveis per la web (Sessions d’estudi) o directament descarregats de la plana web (Cursos de formació i Scrapbooks), donada la seva naturalesa no serà possible efectuar devolucions.

El que sí serà possible és aplaçar la cita o fixar una altra dia per a la sessió d’estudi en cas de que la data inicialment seleccionada no sigui adequada pel CLIENT per qualsevol motiu. Per gestionar el canvi, sols us heu de posar en contacte amb nosaltres per telefèfon o per correu electrònic a les dades indicades a l’encapçalament de les presents condicions de contractació.

8.DRET DE DESISTIMENT

Compra de productes: Té vostè dret a desistir del contracte actual en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació. El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per a exercir el dret de desistiment, deurà vostè notificar-nos a FOTO PENEDÈS, S.L. Carrer de Santa Maria 5, C.P. 08720 de Vilafranca del Penedès (Barcelona) o a la següent adreça de correu electrònic fotopenedes@fotopenedes.cat la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model de formulari de desistiment

A la atenció de: FOTO PENEDÈS, S.C.P.

C/Santa Maria 5

08720 de Vilafranca del Penedès (Barcelona).

fotopenedes@fotopenedes.cat

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé o producte: 


Rebut/Demanat el: 

Nom del consumidor: 

Signatura del consumidor 

Data     

Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la seva part d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per part seva, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos les despeses de lliurament sense cap demora indeguda i, en tot cas, a tot trigar en 14 dies naturals a partir de la data en la qual se'ns informi de la seva decisió de desistir del contracte actual. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament.

El CLIENT suportarà els costos directes de devolució dels béns, per la qual cosa es deduirà del reemborsament el cost de recollida, excepte en el cas en què el motiu sigui de qualitat defectuosa o error en l'enviament per part nostra.

L'informem que podrem retenir aquest reemborsament fins a haver rebut els béns o productes, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució d'aquests, segons quina condició es compleixi primer.

Una vegada notificada la sol·licitud de desistiment, haurà de retornar-nos o lliurar-nos directament els béns a FOTO PENEDÈS, S.L. Carrer de Santa Maria 5,C.P. 08720 de Vilafranca del Penedès (Barcelona), sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a tot tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini. El cost de devolució dels béns o productes serà al seu càrrec.

Els béns o productes objecte de devolució han d'estar en perfecte estat, no haver estat danyats, no presentar deformacions, ni presentar signes de desgasts, taques. Vostè serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

 IMPORTANT:

Segons el que s’estableix en el Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de Defensa dels Consumidors i Usuaris, l’informem que el dret de desistiment no serà aplicable:

A. Art. 103 c) Al subministrament de productes i/o béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

B. Art. 103 m) Al subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari.

C. Art. 108.3 Si la prestació dels serveis s’inicia dins del període contractual de desistiment,  quan el servei hagi estat prestat totalment perdrà el seu dret al desistiment i, quan el servei hagi estat prestat parcialment, en cas de desistiment, se li abonarà la part proporcional.

9. PERFECCIÓ DEL CONTACTE I MODIFICACIONS DELS PRODUCTES I/O SERVEIS

El present contractees perfeccionarà amb el pagament del producte i l'enviament al CLIENT d'un correu electrònic de confirmació amb una descripció de la compra realitzada.

FOTO PENEDÈS es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus productes o serveis, sempre amb l'objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

10. OBLIGACIONS DE LES PARTS

FOTO PENEDÈS es compromet a proporcionar al CLIENT els productes que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del producte i/o servei, així com a cuidar del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d'un equip tècnic i informàtic adequat.

El CLIENT es compromet a utilitzar els producte i/o serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda i a la seva recepció en el lloc indicat per al seu lliurament.

FOTO PENEDÈS no garanteix que la disponibilitat del producte i/o servei objecte d'aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes en la xarxa d'Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar aFOTO PENEDÈSqualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del producte i/o servei contractat.

11. COMUNICACIONS

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement a FOTO PENEDÈSqualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-lo en coneixement deFOTO PENEDÈSen l'e-mail o telèfons indicats en la nostra pàgina web.

En compliment de l'article 21 de la Llei 34/2002 de Producte i/o serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l'informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als producte i/o serveis en ella oferts, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l'adreça d'e-mail que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l'opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça fotopenedes@fotopenedes.cat indicant en l'assumpte la paraula BAIXA.

12. COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d'ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als producte i/o serveisoferts en la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracteelectrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l'exclusió de l'error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta integra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l'acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Confirmar compra” indicat en la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del producte i/o servei.

13. NORMATIVA APLICABLE

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les Parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas.

Així mateix, posem a la disposició dels nostres clients el següent enllaç d'accés a la plataforma de resolució de litigis en línia oficial de la Comissió Europea. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES   14.DADES PERSONALS

El procés de contractació requereix que empleni formularis de dades personals amb la finalitat de tramitar i gestionar les comandes i, si l'autoritza, per a remetre-li informació comercial sobre els nostres producte i/o serveis. El subministrament d'aquestes dades personals requereix l'aprovació prèvia de la nostra Política de Privacitat. 

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 15/02/2021. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i producte i/o serveis oferts. Si us plau, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecti.

Descarrega l'arxiu pdf aquí