Winter Wishes

02 de gener, 2019 - Scrapbook - Comentar -

 scrapbook fotopenedes

Any Nou… Nou taller d’scrapbook a Foto Penedès!

Amb el títol de “Retalls d’hivern”, et proposem un projecte per crear i decorar una caixa de cartró (mides 23x23x7,5cm), on podràs guardar imatges i records d’aquest hivern.

El taller el farem el dissabte 19 de gener, a partir de les 4  de la tarda, a la nostra botiga. El preu del taller és de  28€, material inclós. Es recomana portar eines de tall i cinta de doble cara. La durada del taller són 3 hores aproximadament, i el farà la tallerista Núria Martínez de Papers&Fils.

scrapbook fotopenedes vilafranca

Reserva la teva plaça:

Foto Penedès  Tel.938902981

fotopenedès@fotopenedes.cat

I també des del web clicant aquí.

Deixa un comentari - Comentar

Taller scrapbook projecte Coffee Fabric Journal

13 de octubre, 2018 - Scrapbook - Comentar -

scrapbook foto penedes

Projecte: Coffee Fabric Journal.

By Mireia Carbonell

A Foto Penedès

Iniciem nous tallers d’scrapbooking a Foto Penedès.

Aquest mes de novembre farem un projecte ESPECTACULAR.

Alguna vegada t'has preguntat què fer amb totes aquelles fotos que fem de coses quotidianes?

Cafès, tès, sortides de cap de setmana ...

Us proposo documentar-ho, en un petit àlbum/journal fet a mà i amb molts retalls de tela.

Treballarem també la part més mixed media, però dins de la tranquil.litat de que podràs fer-ho, sense stress, simplement gaudint de tot el que tenim, al voltant (pintures, acuarel.les, pigments ...)

Disfruta de 3hores plenes de creativitat.

El taller el farem el dissabte 3 de novembre, a partir de les 16:30h de la tarda, a la nostra botiga.  El preu del taller és de  35€, material inclós. Es recomana portar eines de tall, cola blanca, davantal i fotos petites ( es recomana amb marge blanc). La durada del taller són 3 hores aproximadament, i el farà la tallerista Mireia Carbonell.

Reserva la teva plaça:

Foto Penedès  Tel.938902981

fotopenedès@fotopenedes.cat

Deixa un comentari - Comentar

RGPD

25 de maig, 2018 - RGPD - Comentar -

Segurament has sentit a parlar molt del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, que serà d’aplicació el proper 25 de maig de 2018.

https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf

Foto Penedès continuarem tenint cura de les teves dades

CLÀUSULA INFORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DELEGAT/DA DE PROTECCIÓ DE DADES

L’informem que FOTO PENEDÈS SCP, amb domicili a C/Santa Maria, 5, 1 C.P. 08720, Vilafranca del Penedès ,Barcelona ( Catalunya), és la responsable del tractament de les seves dades personals.

Vostè pot contactar amb el/la nostre/a delegat/da de protecció de dades a través de l’adreça postal indicada o a l’adreça de correu electrònic: fotopenedes@fotopenedes.cat.

QUINES SÓN LES SEVES DADES PERSONALS QUE TRACTEM, COM LES HEM OBTINGUT I PER QUÈ LES TRACTEM

Les dades personals que seran objecte de tractament seran les dades de contacte corporatiu facilitades a FOTO PENEDÈS amb la finalitat de gestionar les relacions comercials o contractuals que l’empresa, entitat o organització per a la qual vostè treballa o col·labora ha mantingut o manté en l’actualitat amb FOTO PENEDÈS. Així mateix, FOTO PENEDÈS tractarà també les seves dades personals per tal d’enviar-li informació, per mitjans electrònics, sobre les activitats i els serveis que FOTO PENEDÈS  du a terme en els sector fotogràfic i scrapbook en tots els seus aspectes.

PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS

El tractament de les seves dades personals està legitimat segons els motius següents:

- El tractament de les seves dades és necessari per al compliment de la relació comercial entre FOTO PENEDÈS i/o vosté, i l’entitat o empresa per a la qual vostè treballa o que representa.

CESSIONS A TERCERS, TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS I DECISIONS AUTOMATITZADES

Les teves dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.

Per a més informació sobre les garanties de la seva privacitat, pot dirigir-se al/a la delegat/da de protecció de dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS

Vosté pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposición, al tractament, dirigint-se al delegat de protección de dades, a través de l’adreça postal i electrónica indicades.: Foto Penedès SCP C/Santa Maria, 5 08720 Vilafranca del Penedès ( Barcelona ), fotopenedes@fotopenedes.cat

Deixa un comentari - Comentar

Vols guanyar una càmera Fuji Instax mini 70

21 de maig, 2018 - Promocions - Comentar -

comcurs instax mini70 shopping night foto penedès vilafranca

BASES DEL CONCURS FOTOGRÁFIC #fotopenedès 

PROMOTOR

El titular de la present promoció és Foto Penedès SCP,  i la finalitat és fer un concurs fotogràfic online entre els fans y seguidors dels seus perfils a través de les xarxes socials de  Instagram i Facebook, sense valor contractual, i en la que poden participar les personas físiques que cumpleixin les condicions establertes a les bases que a continuació es detallen.

DESCRIPCIÓ DEL CONCURS

FOTO PENEDÈS fa un concurs fotográfic a través de les xarxes socials abans esmentades amb l’objectiu de donar a conèixer la botiga i els seus serveis.

Podrà participar en la present promoció les persones físiques majors de 18 anys que enviïn una fotografía realitzada al photocall que Foto Penedès instal·larà el dia 25 de maig, al C/Santa Maria, dintre dels actes de promoció de la Shopping Night de Vilafranca del Penedès.

Passos a seguir per participar en el concurs:

1. Les persones que vulguin participar hauran de fer.se una foto al photocall ubicat al C/Santa Maria.

2. Aquestes persones hande ser fans/seguidores de la nostra pàgina de Facebook ( https://www.facebook.com/fotopenedes ) i/o del perfil de Instagram.

3. Els participants hauran de penjar la seva fotografía ( feta al photocall )en una de les xarxes socials abans esmentades.

4. Les fotos han d’ etiquetar-se amb el hasthag #fotopenedès

Les fotografies han de ser propietat de la persona que les aporta o, si s'escau comptar amb l'autorització del propietari per al seu ús, igualment haurà de comptar amb el consentiment de les terceres persones que apareguin a la foto per a la seva difusió. No cal que la persona que participa al concurs surti a la foto, però ha de tenir el permís d'aquelles per presentar-la, permís que comprendrà el consentiment per a la seva difusió. Foto Penedes SCP no verificarà l'exactitud de les dades aportades i del consentiment de les persones que apareixen a les fotografies de manera que serà la persona que aporti la fotografia l'única responsable de la veracitat de les dades i de demanar els consentiments oportuns.

Només entraran en el concurs les fotografies que compleixin amb la temàtica del concurs i incloguin els hashtags de la descripció. No s'acceptaran fotografies enviades més tard del termini i hora establerts.

Al seu sol criteri Foto Penedès SCP eliminarà, i deixarà fora del concurs aquelles fotografies el contingut consideri inadequat, inapropiat o ofensiu.

Cada participant pot pujar tantes fotos diferents com consideri.

ELECCIÓ DE GUANYADOR I PREMI

Foto Penedès decidirà quina fotografia  és la guanyadora mitjançant sorteig. La imatge premiada s'informarà  per xarxes socials. El fet que la foto tingui molts "m'agrada" o comentaris no implicarà més possibilitats de guanyar.

Premi: La foto guanyadora  aconseguirà 1 càmera Fuji Instax mini 70 amb 1 càrrega de 10 fotos.

La fotografia ha de ser propietat del participant i ha de comptar amb les autoritzacions de les persones que hi apareguin autoritzant la seva difusió. En cas contrari, serà desqualificat i s'escollirà un nou guanyador i així successivament. El premi serà personal i intransferible i l'haurà de recollir personalment el guanyador amb el DNI (en vigor), a Foto Penedès al C/Santa Maria, 5 de Vilafranca del Penedès, dintre d’un període de 30 dies.

Els participant autoritzen de manera expressa a Foto Penedès SCP a utilitzar les fotos aportades en publicacions, projeccions, actes propis o de tercers col·laboradors. S'entén donat el consentiment per la mera participació en el concurs i l'enviament de fotos al concurs del Facebook,  i Instagram de Foto Penedès.

En cap cas els premis seran substituïts pel seu import en metàl·lic.

El nom de les persones guanyadores es donarà a conèixer a través de les xarxes socials de Foto Penedès. Per rebre el seu premi, les persones guanyadores s'han de posar en contacte amb l'organització a través del correu electrònic: fotopenedes@fotopenedes.cat

En el cas que cap persona no es posi en contacte en el termini d'un mes a partir de la fi de la promoció amb l'organització, el premi en qüestió es tornarà a assignar mitjançant un nou sorteig.

DATES

Període del concurs: El termini per enviar les imatges serà durant tot el dia de la promoció, divendres 25 de maig,  fins a les 00.00h del 27 de maig.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Els participants hauran de complir amb els següents requisits:

- Ser major d'edat.

-Ser fan/seguidor del perfil de les nostres xarxes socials Facebook i/o Instagram.

En el supòsit que el premi es quedi sense assignar un cop no hi hagi més guanyadors substituts als que pugui ser ofert, aquest es considerarà vacant i no serà concedit.

La veracitat de totes les dades facilitades pel participant és condició imprescindible per poder beneficiar-se del premi. Foto Penedès SCP no es responsabilitza de la correcta entrega dels premis en cas que les dades facilitades siguin errònies o incompletes. La falsedat d'algun de les dades serà causa suficient per ser donat de baixa en aquesta, és a dir, per no poder beneficiar-se de la mateixa. Qualsevol canvi en les dades del participant haurà de ser notificat a Foto Penedès SCP en la major brevetat possible a l'efecte de fer possible la correcta entrega del premi.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RECLAMACIONS

La participació en la Promoció implica per si sola l'acceptació total i absoluta de les presents Bases.

Foto Penedès SCP es reserva el dret a retirar i desqualificar les fotografies de contingut ofensiu o contràries a l'objecte del concurs.

CONSULTES I RECLAMACIONS:

Per a qualsevol reclamació o consulta relacionada amb aquesta promoció, pot dirigir-se al correu electrònic fotopenedes@fotopenedes.cat

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITATS

Foto Penedès SCP queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en les dades facilitades pels concursants que d'alguna manera no permetin la seva correcta identificació.

De la mateixa manera, Foto Penedès SCP no es fa responsable que les fotografies penjades pels participants siguin de la propietat d'aquests o que comptin amb el consentiment de les persones que hi apareixen. Serà tasca del participant aconseguir aquests permisos.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, Foto Penedès SCP, l'informa de que les dades que ens faciliti formaran part d'un fitxer titularitat de Foto Penedès SCP, degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades i la finalitat és la gestió de la present promoció i una possible remissió d'informació dels nostres productes, esdeveniments i marca per qualsevol mitjà.

Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades personals dirigint una comunicació per escrit juntament amb una còpia del seu DNI, a Atenció al Client  Foto Penedès SCP C/ Santa Maria, 5, 08720 Vilafranca del Penedès ( Barcelona ).

Deixa un comentari - Comentar

Taller Scrapbook layout summer time el dissabte 19 de maig

03 de maig, 2018 - Scrapbook - Comentar -

taller scrapbook  layeout 19 maig fotopenedès

Amb aquesta temperatura i aquest sol ja tenim ganes d’estiu.

Aquest mes de maig et proposem  un taller on farem un layout “summer time”.

Al món scrapbooking es defineix als layouts com la distribució dels elements decoratius en una pàgina de 30 × 30 centímetres (12 × 12 polzades). Un layout també és conegut com a pàgina o làmina de scrapbooking.

El layout és el format bàsic del scrapbooking, i normalment la pàgina consta d'alguns elements importants com són les fotos, el títol, la crònica i els ornaments o embellidors. 

taller scrapbook layout 19 maig fotopenedès

 

El taller el farem el dissabte 19 de maig, a partir de les 17:00h de la tarda, a la nostra botiga.  El preu del taller és de  28€, material inclós. Es recomana portar eines de tall, cinta de doble cara, i una foto de 7x9cm. No cal experiència perquè és un projecte molt fàcil. La durada del taller són 2 hores aproximadament, i el farà la tallerista Anna Coll.

 

Reserva la teva plaça:

 

Foto Penedès  Tel.938902981

 

fotopenedès@fotopenedes.cat

 

 Deixa un comentari - Comentar